pobłażliwy

pobłażliwy
pobłażliwy {{/stl_13}}{{stl_8}}Ia, pobłażliwywi {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'skłonny do pobłażania, wyrozumiały; tolerancyjny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pobłażliwy przełożony. Matka zbyt pobłażliwa dla dzieci. Dla siebie był bardziej pobłażliwy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'świadczący o pobłażliwości; będący wyrazem pobłażania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pobłażliwe wychowanie. Pobłażliwa ocena. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • pobłażliwy — pobłażliwywi, pobłażliwywszy «skłonny do pobłażania, wyrozumiały; będący wyrazem, przejawem czyjegoś pobłażania (czasem z odcieniem lekceważenia)» Pobłażliwy opiekun. Pobłażliwy uśmiech. Pobłażliwa ocena czyjegoś postępowania. Była pobłażliwsza… …   Słownik języka polskiego

  • pobłażliwie — pobłażliwieej «w sposób pobłażliwy, wyrozumiale» Traktować kogoś, odnosić się do kogoś pobłażliwie. Uśmiechnąć się pobłażliwie. Potraktował sprawę zbyt pobłażliwie. Patrzeć pobłażliwie na czyjeś błędy, dziwactwa, sprawki, wybryki, wyskoki …   Słownik języka polskiego

  • protekcjonalny — protekcjonalnyni «wyniośle pobłażliwy, podkreślający swą wyższość, lekceważąco wyniosły» Protekcjonalny ton. Protekcjonalny sposób traktowania kogoś …   Słownik języka polskiego

  • tolerancyjny — tolerancyjnyni «odznaczający się tolerancją wyrozumiałością; pobłażliwy» Być tolerancyjnym wobec cudzych poglądów, wobec czyichś dziwactw …   Słownik języka polskiego

  • wyrozumiały — wyrozumiałyali, wyrozumiałyalszy «umiejący zrozumieć powody czyichś błędów, motywy czyjegoś niewłaściwego postępowania, pobłażliwy, skłonny do wybaczania; będący wyrazem takiej cechy» Wyrozumiały ojciec. Nauczycielka wyrozumiała wobec (dla)… …   Słownik języka polskiego

  • dobrotliwy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dobrotliwywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} łagodny, przyjazny, pobłażliwy lub wyrażający takie nastawienie do otoczenia; dobroduszny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dobrotliwy kapłan.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • liberalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, liberalnyni, liberalnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} opierający się na zasadach liberalizmu gospodarczego lub politycznego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Liberalna polityka… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewymagający — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający dużych wymagań; niezbyt surowy, pobłażliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niewymagający mąż, ojciec, szef. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pobłażliwie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., pobłażliwieej {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób pobłażliwy, wyrozumiale, z pobłażaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Swoje dzieci traktował pobłażliwie, dla innych był surowy. Uśmiechać się pobłażliwie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • protekcjonalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, protekcjonalnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} podkreślający w sposób lekceważący i pobłażliwy swoją wyższość; pobłażliwie i wyniośle lekceważący kogoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Protekcjonalne zachowanie, traktowanie kogoś.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”